Zaposleni

 

Darko Ličen - direktor

e-pošta: darko.licen(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 323

 

Nataša Znidarčič - vodja finančno računovodskega oddelka

e-pošta: natasa.znidarcic(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 308

 

Dario Rolih - vodja PE ravnanje z odpadki

e-pošta: dario.rolih(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 336

 

Silva Jug Bergant - vodja PE vdrževanje komunalnih objektov

e-pošta: silva.jug.bergant(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 320

 

Janko Škarabot - delovodja v delavnicah

e-pošta: janko.skarabot(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 300

 

Boštjan Milavec - vodja delovne enote pogrebna služba

e-pošta: bostjan.milavec(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 333

                                                                                         

Skupne službe

Tajništvo ter Splošni kadrovski in pravni oddelek

Jana Jug Vinazza  - referent za kadrovanje in poslovni sekretar

e-pošta: jana.jug.vinazza(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 323

Boštjan Roldo - planer analitik

e-pošta: bostjan.roldo(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 305

Aleksander Lipičar - vodja nabave

e-pošta: aleksander.lipicar(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 300

Finančno  računovodski oddelek

Damijana Murovec - računovodkinja

e-pošta: damijana.murovec(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 329

Vesna Pavlin - saldakontistka kupcev

e-pošta: vesna.pavlin(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 326

Mirjam Gabrijelčič - finančna knjigovodkinja

e-pošta: mirjam.gabrijelcic(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 328

                                                                                       

DE zbiranje in odvoz odpadkov

Uroš Rosa - operativni vodja del v PE zbiranje in odvoz odpadkov            

e-pošta: uros.rosa(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 304

Aljaž Urh -strokovni delavec za ravnanje z okoljem                 

e-pošta: aljaz.urh(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 338

Obračun smetarine                                                    

Marina Kofol - obračunovalka

e-pošta: marina.kofol(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 332

Dimitrij Humar - delavec za tehnološko pripravo dela

e-pošta: dimitrij.humar(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 318

 

DE CERO

Gorazd Ambrožič - vodja delovne skupine odlaganje odpadkov

e-pošta: gorazd.ambrozic(AT)komunala-ng.si

tel.

 

PE vzdrževanje komunalnih objektov

DE vzdrževanje objektov

Boštjan Budihna - operativni vodja del v enoti vzdrževanje objektov                        

e-pošta: bostjan.budihna(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 300

Stanislav Lisjak - odgovorni vodja gradbenih del-vodja gradbišča 

e-pošta: stanko.lisjak(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 300

DE vzdrževanje površin

Gregor Turk - operativni vodja del v enoti urejanje površin

e-pošta: gregor.turk(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 319

Vzdrževanje javnih površin in pokopališč

Silvan Laznik - delavec za tehnološko pripravo dela 1                           

e-pošta: silvan.laznik(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 330

 

Cvetličarna

Nastja Trakonja - cvetličarka                

e-pošta: cvetlicarna(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 321

Milojka Jakopič - cvetličarka

e-pošta: cvetlicarna(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 321

 

Pogrebna služba

Maksimiljan Komel - pogrebni delavec 1 - skupinovodja

e-pošta: pogrebna(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 333

Mitja Murovec- pogrebni delavec 1 - skupinovodja

e-pošta: pogrebna(AT)komunala-ng.si

tel. 05 33 55 333