Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.


Datum prve objave spletnega mesta: 19 april 2007

Datum prenove: oktober 2012
Naročnik: Komunala Nova Gorica d.d

Priprava gradiva: Komunala Nova Gorica d.d


Izvajalec: Arctur d.o.o.

Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš

Projektni vodja: Martina Murovec

Grafična podoba: Arctur d.o.o.

Programiranje: Marjan Štekar, Miha Hočevar, Damjan Mozetič

Uporabniška podpora: Tiva Turk

 


Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)


Arctur

ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.