Zbirni center CERO

cero 3Center za ravnanje z odpadki zagotavlja sodoben pristop ravnanja z odpadki . Vključuje sprejemni plato s tehtnico, stiskalnico za ločeno zbrane frakcije, zbirni center za občane, prostor za skladiščenje ločeno zbranih frakcij odpadkov, skladišče za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Na Centru za ravnanje z odpadki je tudi sprejemna pisarna z video nadzorom in vremensko postajo. Center za ravnanje z odpadki je varovan.

 

 

Posodobljen Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori

Sredi oktobra je zaživel posodobljen Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori. Občani občin Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko imate tako zdaj možnost na enem mestu brezplačno oddati praktično vse vrste komunalnih odpadkov, vključno z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. Na zbirnem centru CERO je, skladno s cenikom CERO, možna tudi oddaja nekaterih gradbenih odpadkov. Strokovni sodelavci Komunale Nova Gorica vam bodo pomagali pri oddaji odpadkov in vas, glede na vrsto odpadkov, na zbirnem centru ustrezno usmerili.

CERO (CEnter za Ravnanje z Odpadki) Nova Gorica deluje na naslovu Ulica partizanske tehnike 6, Nova Gorica (v Stari Gori) in je odprt vsak delovni dan od 9. do 17. ure, ob sobotah pa od 8. do 13. ure. Zbirni center se razpostira na 4000 m2 površine in na svojih asfaltiranih površinah zdaj omogoča lažje obračanje vozil občanov, tudi vozil s prikolico.

CERO Nova Gorica zagotavlja sodoben pristop ravnanja s komunalnimi odpadki. Vključuje sprejemni plato s tehtnico, stiskalnico za ločeno zbrane frakcije, zbirni center za občane, prostor za skladiščenje ločeno zbranih frakcij odpadkov, skladišče za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.  Na Centru za ravnanje z odpadki je tudi sprejemna pisarna z video nadzorom. Center za ravnanje z odpadki je ustrezno varovan. Ločeno zbrane odpadke iz centra sproti odvažajo pooblaščenim prevzemnikom.

CERO Nova Gorica v Stari Gori s svojimi kapacitetami v celoti nadomešča dosedanji zbirni center Gradnikova, ki je od 15. 10. 2017 dalje ukinjen, saj ni več ustrezal standardom sodobnega ravnanja z odpadki. Na Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici tako odlaganje odpadkov ni več možno. Vse komunalne odpadke lahko brezplačno oddate v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori vsak dan, razen od nedeljah in praznikih.

Občani se lahko za pojasnila o odlaganju odpadkov obrnete na Komunalo Nova Gorica: e-naslov info@komunala-ng.si , telefon 05 33 55 300  (sedež podjetja).  

 

Klavnični odpadki

Podjetje Komunala Nova Gorica d. d. je pridobilo dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za prevzem klavničnih odpadkov na območju šestih občin (Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba), kjer izvajamo gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. Tako se želimo še bolj približati potrebam prebivalcev.

Klavnični odpadki predstavljajo tiste ostanke živali, ki niso primerni za predelavo v mesne izdelke.

Klavnične odpadke lahko pripeljete na zbirni center CERO NOVA GORICA v Stari Gori, Ulica Partizanske tehnike 6, (kontaktna oseba g. Gorazd Ambrožič, Vodja OE CERO, mobilni tel:  031 378 393). Strokovni usposobljeni delavci bodo klavnične odpadke prevzeli, jih ustrezno skladiščili in izdali potrdilo. Oddaja teh odpadkov je za fizične osebe omenjenih šestih občin brezplačna.

Pravne osebe  pa morajo posebej skleniti pogodbo s podjetjem Koto Proizvodno In Trgovsko Podjetje, D.O.O., Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, ki bo kot edini koncesionar za tovrstne produkte izvajalo prevzem zbranih klavničnih odpadkov v CERO NOVA GORICA v Stari Gori.

Več si preberite v priloženem dokumentu

 

 

Urejanje zbirnega centra do marca 2017

Urejanje-ZCCERONG-2017-1 Urejanje-ZCCERONG-2017-2

 

 

 

 

Urejanje-ZCCERONG-2017-3 Urejanje-ZCCERONG-2017-4

 

 

 

 

Urejanje-ZCCERONG-2017-5 Urejanje-ZCCERONG-2017-6

 

 

 

 

 

Urejen zbirni center od konca oktobra 2017

slika-ZC-nova-1 slika-ZC-nova-2  slika-ZC-nova-3