Ločeno zbiranje


Premišljujete, ali bi ločevali odpadke ali ne? Nimate dovolj prostora doma za ločeno zbiranje odpadkov? Prepričani ste, da KOMUNALA Nova Gorica d.d. tako ali tako strese vse odpadke v en zabojnik in odloži zbrane odpadke na isto mesto ter jih zasuje?

Ločujte odpadke. Čim več, tem bolje. Doma lahko zbirate odpadke v manjših zabojčkih za zbiranje ločenih frakcij odpadkov, ki jih večkrat stresete v večje zabojnike na ulici. KOMUNALA Nova Gorica d.d.  prazni zabojnike ločeno. To pomeni, da zaposleni danes praznijo zabojnike s plastiko, jutri pa bodo (morda z istim tovornjakom) prišli po ločeno zbran papir. Tako zbrane odpadke najprej začasno skladiščimo na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica in jih potem predamo ustrezni družbi za ravnanje z odpadki, ki jih natančno presortira in preda predelovalcem odpadkov. Z namenom čim manjšega odlaganja preostanka komunalnih odpadkov in varovanja narave. Če še vedno dvomite v nas, si na spletu oglejte film o ločevanju odpadkov. Poiščite predelovalce odpadkov in si tudi pri njih oglejte, kaj počnejo. Kaj bi sicer predelovali,  če ne bi ločeno zbirali odpadkov? Ste še vedno skeptični? Obiščite nas na Centru za ravnanje z odpadki v času odprtih dni Centra (npr. za dan zemlje) in pokazali vam bomo, kako delamo.

Podjetje KOMUNALA Nova Gorica d.d. zbira mešane komunalne odpadke na območju Mestne občine Nova Gorica in petih občin (Brda, Šempeter – Vrtojba, Kanal, Miren – Kostanjevica in Renče - Vogrsko), ločeno zbrane frakcije pa na področju Severno Primorske regije.

KOMUNALA Nova Gorica d.d. omogoča ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov, od tega jih 6 vrst zbiramo na ekoloških otokih:

  • odpadni papir in karton (plavi zabojniki),
  • steklo (beli zabojniki)
  • embalaža  (rumeni zabojniki)
  • biološki odpadki (rjave 120 l ali 240 l posode)
  • mešani komunalni odpadki (zeleni zabojniki),
  • zeleni odrez  (rjavi zabojniki) 

 Vse vrste odpadkov pa zbiramo na zbirnih centrih.

Oglejte si, kako razvrščamo odpadke v posamezne zabojnike za zbiranje ločenih frakcij odpadkov na ekoloških otokih.

Poglejte si navodila, kako razvrščamo odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu.

Najpogostejša vprašanja s področja ravnanja z odpadki

Manj je več - navodila, kako zmanjšati porabo naravnih virov v gospodinjstvih

Zbiranje odpadnih jedilnih olj iz osnovnih šol in gospodinjstev

Odpadno-olje-stran1-mar-2017 Odpadno-olje-stran2-mar-2017
 

 

 

 

 

 

 

 

Odpadno embalažo, v kateri shranjujemo odpadno jedilmno olje doma, je treba po praznjenju odložiti v ustrezne zabojnike za zbiranje plastične oziroma steklene embalaže (glej priložena navodila).

Smo družbeno zavedni. KOMUNALA Nova Gorica d.d. je pristopila k Projektu ozaveščanja o oddaji odpadnega olja in sodeluje s socialnim podjetje BOLJE d.o.o. na področju ravnanja z odpadnimi olji iz gospodinjstev. Več o projektu najdete na internetni strani:

 http://www.bolje.si/projekt_ozavescanja.html

Lokacije prevzemnih mest za odpadna jedilna olja so objavljena tudi na spletu

NOVA lokacija za zbiranje odpadnih jedilnih olj - Ulica Ivana Suliča (na koncu ulice pri bloku 14 a, b, c)

 

Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme E-CIKLIRAJ:

v sodelovanju s podjetjem ZEOS d.o.o. Komunala Nova Gorica d.d. zbira tudi odpadno električno in elektronsko opremo. V mesecu marcu 2017 smo začeli nameščati zabojnike za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Več informacij o odpadni električni in elektronski opremi, odjemnih mestih najdete na spodnjih slikah. Lokacije zabojnikov za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme pa najdete v tem dokumentu.

Lokacije zabojnikov za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme so prikazane tudi na spletu

Zeos-slika1 Zeos-slika2 Zeos-slika3 Zeos-slika4