Vrtnice

Nova Gorica je mesto vrtnic, ki zbirko vrtnic dopolnjuje že 50 let. Trenutno nasadi vrtnic pokrivajo 1.900 m2 površine z 12.000 vrtnicami.

Nasadi so locirani v centru mesta, delno tudi na vpadnicah v mesto. Največji in najdaljši nasad je v krožišču Na Grčni, ki zavzema površino 180 m2 s 850 vrtnicami sorte Rotillia. Drugi največji nasad se bohoti v obcestnem pasu ob ulici Tolminskih puntarjev, ki se podaljšuje v pas pred Krajevno skupnostjo ob Erjavčevi ulici. V pasu je posajenih 700 vrtnic sorte Maxi vita. Ta nasad je bil leta 2011 na Festivalu vrtnic izbran za najlepši nasad mesta. Ob križišču Ulice Gradnikove brigade z Lavričevo ulico se razprostira nasad vrtnic z sorto Bad Birnbach . Tudi ta sorta mnogocvetnih vrtnic je bila nagrajena in sicer v Arboretumu Volčji potok leta 2005. Nasad zavzema površino 165 m2.

Vrtnica je rastlina , ki ponuja bogastvo različnih barv, vonjav in oblik. Svojo raznolikost kaže tudi v svoji obliki, rasti in velikosti.

 

nazaj na vstopno stran

close

Vrtnice La Sevillana na vogalu Bazoviške in Erjavčeve ulice

Vrtnice La Sevillana

close

Vrtnice Tornado ob Cankarjevi ulici

Vrtnice Tornado

close

Vrtnice Max vita ob Erjavčevi ulici

close

Vrtnice Max vita ob Erjavčevi ulici pred poslovn stavbo Abanke Vipa

close

Vrtnice Max vita na vogalu Erjavčeve in Delpinove ulice

close

Vrtnice Bad Birnbach na vogalu Delpinove in Erjavčeve ulice

BAD BIRNBACH - 6

close

Vrtnice Mirato med Delpinovo ulico in avtobusno postajo

Vrtnice Mirato ob Avtobusni postaji - zahod

close

Vrtnice Anadia ob avtobusni postaji

close

Vrtnice Schneewittchen ob uvozu v avtobusno postajo

SCHNEEWITTCHEN - 11-2

close

Vrtnice Mozart v parku pred avtobusno postajo

MOZART - 10Vrtnice Mozart ob Avtobusni postaji - sever

close

Vrtnice Leonardo da Vinci ob spomeniku na Kidričevi ulici

LEONARDO DA VINCI - 11

close

Vrtnice Bad Birnbach ob avtobusni postaji - sever

BAD BIRNBACH -12

close

Vrtnice Frezia ob Erjavčevi ulici - levo

FREZIA - 13

close

Vrtnice Sunny Rose ob Erjavčevi ulici - desno

SUNNY ROSE - 14

close

Vrtnice Rotilia na vogalu Erjavčev in Kidričeve ulice

ROTILIA- 15

close

Vrtnice Stare Rdeče ob Kidričevi ulici

STARA RDE  A - 16

close

Vrtnice Stare Rdeče ob Kidričevi ulici, ob vhodu k občinski stavbi

STARA RDE  A - 17

close

Vrtnice Stare Rdeče ob Kidričevi ulici, ob občinski stavbi

STARE RDE  A - 18

close

Vrtnice Rozarij na Bevkovem trgu

ROZARIJ - 19

close

Vrtnice Spominske ob Bevkovi knjižnici

close

Vrtnice Prešeren ob Bevkovi knjižnici

close

Vrtnice Hansa ob Bevkovi knjižnici

close

Vrtnice Mozart v parku ob Vojkovi cesti

close

Vrtnice Magic v parku ob Vojkovi cesti

MAGIC - 25

close

Vrtnice Felicitas v parku ob Vojkovi cesti

IMG FELICITAS - 26

close

Vrtnice Rotilia na rondoju Grčna

IMG ROTILIA - 27

close

Vrtnice Laguna ob cesti na železniško postajo

LAGUNA

close

Vrtnice Sommermache ob vhodu v železniško postajo

close

Vrtnice Max vita na križišču Kromberške ceste in Ceste 25. junija

close

Vrtnice Pomponella ob Kromberški cesti

close

Vrtnice Romantic Rodrunner na vogalu med Pertizansko in Cankarjevo ulico

close

Vrtnice The fairy na krožišču Gradnikova

close

Vrtnice Bad Birnbach na križišču med Vojkovo in Lavričevo ulico

BAD BIRNBACH - 46

close

Vrtnice Sommerabend na otoku na Vojkovi ulici

close

Vrtnice Traditional 95 ob Kidričevi ulici

close

Vrtnice Bela na vogalu Kidričeve in Jelinčičeve ulice

BELA - 29

close

Vrtnice Rosenstadt freising na vogalu Kidričeve in Jelinčičeve ulice

ROSENSTADT FRESING - 30

close

Vrtnice Gartnerfreude pred Evropsko pravno fakulteto

GARRTNERFREUDE - 31

close

Vrtnice Bela pred stavbo Sodišča

close

Vrtnice La Sevillana ob Jelinčičevi ulici

LA SEVILLANA - 33

close

Vrtnice Stare Roza ob Gradnikovi, pri parkirišču

close

Vrtnice Rotilia ob Kidričevi ulici

close

Vrtnice Westerland ob vhodu na parkirišče ob Kidričevi ulici

WESTERLAND - 36

close

Vrtnice Knock our na vogalu med Kidričevo in Vojkovo ulico

close

Vrtnice Stare Rdeče ob Vojkovi ulici

STARA RDE  A - 38

close

Vrtnice Felicitas ob krožišču Kromberk

close

Vrtnice Super excelsa ob krožišču Kromberk

close

Vrtnice Rotilia ob krožišču Kromberk

close

Vrtnice Stare Roza ob Cankarjevi ulici

STARA ROZA - 42

close

Vrtnice Lili Marlene med Cankarjevo in Regentovo ulico

LILI MARLEN - 43

close

Vrtnice Bad Birnbach ob vhodu k tržnici, Delpinova ulica

close

Vrtnice Sommerabend na vogalu ob vhodu k tržnici, Delpinova ulica

SOMMERABEND - 50

close

Vrtnice Magic na vogalu med Rutarjevo in Kidričevo ulico