Odpadna električna in elektronska oprema

Kam izginejo stari komadi? (dolžina filma 14:57)


Nazaj na prejšnjo vsebino