Ločeno zbiranje odpadkov

Film prikazuje pravilno oddajanje doma ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih in odpadke, ki jih oddajamo v zbirne centre. Opozarja nas tudi o negativnih posledicah neločevanja odpadkov.


Nazaj na prejšnjo vsebino