Priporočila

Spomladanska opravila na vrtu
Kam s smetmi na Goriškem?
Ločeno zbiranje odpadkov
Film prikazuje pravilno oddajanje doma ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih in odpadke, ki jih oddajamo v zbirne centre. Opozarja nas tudi o negativnih posledicah neločevanja odpadkov. več
Odpadna embalaža
Odpakirane ideje (dolžina filma 15:34) več
Zbiranje odpadnih jedilnih olj
KOMUNALA Nova Gorica d.d. je v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica in občinami Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Brda, Kanal, Renče - Vogrsko ter osnovnimi šolami po občinah začela izvajati pilotni projekt zbiranja jedilnih olj v okolici osnovnih šol. Lokacije so izbrane tako, da lahko odpadna jedilna olja prinesejo tudi občani. več
Izrabljene gume
Sezuti avtomobili (dolžina filma 15:34) več
Ločevanje odpadkov
Zakladi, ki jih najdemo doma (dolžina filma 17:15) več
Nevarni odpadki
Skrivnostni svet omar (dolžina filma 17:48) - v dveh delih več
Odpadna električna in elektronska oprema
Kam izginejo stari komadi? (dolžina filma 14:57) več
Biorazgradljivi odpadki
Čudeži iz naše kante (dolžina filma 14:45) več
Eko film o reciklazi odpadne embalaže
Obveščanje in ozaveščanje ljudi o pomembnosti ločevanja. Če bi ločevali odpadke, bi ti lahko postali dragocene surovine, ki bi se vrnile v proizvodni cikel in se predelale v nov izdelek. Ali vi ločujete pravilno? več
Trata v enem dnevu - travni zvitki
V Komunali Nova Gorica d.d. vam lahko uredimo vaš vrt ali zelenico po vaših željah in z našimi izkušnjami ter strokovno pomočjo. več
Dan zemlje
Začetki obeleževanja dneva Zemlje segajo v leto 1963, ko si je tedanji ameriški senator Gaylord Nelson prizadeval, da bi okoljski problemi prišli na dnevni red ameriške politike. Nelson je organiziral predsedniško turnejo, na kateri naj bi opozorili na probleme v okolju. več
Očistimo Slovenijo v enem dnevu
Namen projekta je združiti prostovoljce in izpeljati največjo okoljsko akcijo v zgodovini Slovenije, s katero naj bi odstranili vsaj 20.000 ton nelegalno odvrženih komunalnih odpadkov na divjih odlagališčih. več