Pohvale in pripombe

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo KOMUNALA Nova Gorica d.d., da zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za namene prejema in obdelave mojega naročila, poizvedbe, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, pri čemer lahko družba KOMUNALA Nova Gorica d.d. uporablja različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.). Družba KOMUNALA Nova Gorica d.d. pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR).

7-7=