Zabojniki za BIO odpadke

datum: 26.09.2018

kategorija: Obvestila za občane

Verjetno ste opazili, da na kontejnerska mesta dodajamo zabojnike za zbiranje bioloških odpadkov. Zbrane količine teh odpadkov so se v zadnjem času povečale in za preprečevanje odlaganja odpadkov izven posod ali v neustrezne posode nameščamo dodatne. Veseli nas in obenem se vam zahvaljujemo, saj občanke in občani vse bolj ločujete odpadke in s tem pomagate k lažji in boljši predelavi ter zmanjševanju odloženih odpoadkov.   Na seznam vseh obvestil