Dovoljenje za prevzem klavničnih odpadkov

datum: 02.03.2018

kategorija: Obvestila za občane

Podjetje Komunala Nova Gorica d. d. je pridobilo dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za prevzem klavničnih odpadkov na območju šestih občin (Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba), kjer izvajamo gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. Tako se želimo še bolj približati potrebam prebivalcev. Več si oglejte v pripetem dokumentuNa seznam vseh obvestil