Obrazci in postopki

 

Obrazci - ravnanje z odpadki:


Evidenčni listi:

 

Obrazci - pogrebna dejavnost:

 

Obrazci E-RAČUN:

 

Obrazci - SOGLASJE DIREKTNA BREMENITEV:

 

Pravilno izpolnjene in potrjene obrazce lahko pošljete na spodnji naslov:

Komunala Nova Gorica d.d.
Cesta 25. junija 1
5000 Nova Gorica